کانال تلگرام ارتباط مستقیم دانشگاه های روسیه

ارتباط مستقیم با سرور فارسی در روسیه :
Site:WWW.Russ-Medical.Ru
telegram(مشاوره و پاسخگویی):
Whatsapp:
Ph.Number: +989121560103
02191079159

View in Telegram

Telegram Channel