کانال تلگرام ارتباط مستقیم دانشگاه های روسیه

ارتباط مستقیم با سرور فارسی در روسیه :
Site:WWW.Russ-Medical.Ru
telegram(مشاوره و پاسخگویی): @Russ_medical
Whatsapp: +98 996 354 8722
Ph.Number: +989121560103
02191079159

View Channel

Telegram channel