کانال تلگرام 🔵کانال اندروید🔴

جهت ورود به گروه دکمه بالا رو بزنید👆👆
لینک گروه : @Android9_gp

فقط جهت سوالات و درخواست برنامه و بازی و ساخت ربات
در غیر اینصورت پاسخی داده نمیشود

آیدی و توضیحات تمام رباتهایی که میسازیم تو این کانال میزاریم :👇👇👇

🆔: @Android5

View in Telegram

Telegram Channel