سیگنال پامپ ارز دیجیتال در کوینکس و هات بیت Coinex Hotbit Pump Telegram Channel

سیگنال پامپ ارز دیجیتال در صرافی کوینکس ، هات بیت و کوکوین

کلیه سیگنال ها توسط ربات آنالیزور بازار بررسی و ارسال میشود.

سیگنال دامپ نیز برای خرید بر روی حمایت با دید میان مدت ارسال میگردد.

راهنمای کاهش ریسک خرید پامپ
https://t.me/coinexhotbitpump/5

View in Telegram

Telegram Channel