Eebbisaa Baayisaa_ Nama biyya Oromoo Telegram Channel

View in Telegram

Recent Posts

"'Haa taa'u!' jedhe Jaldeessi dhagaa galagalchee bofa jalatti argee!" jedha Oromoon yoo mammaaku.
Channel name was changed to «Eebbisaa Baayisaa_ Nama biyya Oromoo»
Deemsi itti fufa!
Dilbata dhufu turtiin keenya Bilisummaa waliin haa ta'u. Dargaggoo qaxalee kana haa jabeeffannu. Yeroo fi bakka poosterii irra jirutti argamnee ogbarruu keenya haa jabeessinu.
#deemsiittifufa
Kitaabni asoosamaa barreessaa Boriifam Baacaan barreeffame qulqullina ol-aanaan maxxamfamee xumuramee jira. Namni kamuu akka dubbisun dhaama.
Deemsi itti fufa!
Channel photo updated
Channel name was changed to «DEEMSI ITTI FUFA»
"Si dhukkuba yoo ta'e ati lubbuun jirta. Dhukkubni namoota biroo si dhukkuba yoo ta'e ati nama!"
_Fyodor Dostoevsky
“If you feel pain, you’re alive. If you feel other people’s pain, you’re a human being.”
— Fyodor Dostoevsky
Jettaniiree?
Qondaala, Beegii fi Gidaamiif haa birmannu😭
Channel photo updated
Gidduu kana!

View in Telegram

Telegram Channel